Fleece

Våran fleece är den tunnare varianten man brukar kalla microfleece.

Avigsidan är något  slätare än rätsidan.

Kompositionen är 100 % Polyester